Privacy statement

Bodetax verzorgt personen- en groepsvervoer voor een grote verscheidenheid aan klanten en
opdrachtgevers. De verwerking van persoonsgegevens is door onze systemen altijd verbonden met onze
diensten en dienstverlening. Wij vinden het belangrijk dat al jouw persoonsgegevens op een
vertrouwelijke manier worden verwerkt.
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft hiervoor richtlijnen die vrijwel allemaal
een wettelijk karakter hebben. Hoe gaat Bodetax hier mee om? NAW-gegevens, locatiegegevens,
bankgegevens, bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheid en aandachtsgebieden van cliënten
worden in de systemen van Bodetax bewaard, in ieder geval voor de termijn waarvoor deze nodig zijn en
in ieder geval tot aan de wettelijk vastgestelde termijnen. Wij verwerken alléén persoonsgegevens die
wettelijk zijn toegestaan.Hiervoor geldt, dat de gegevens noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren
van onze werkzaamheden en het uitvoeren van vitale belangen van onze passagiers. Wij willen je
uiteraard hierover op jouw verzoek informeren. Onze systemen zijn uitgerust met alle noodzakelijke voorzieningen ten behoeve van persoonsbeveiliging, zoals firewall, inbraakbeveiliging, virusprotectie, versleuteling van bestanden (SSL) en beveiligde telefoonverbinding.