Disclaimer

De website van Bodetax is met zorg samengesteld en bevat alle voor jou relevante informatie. Toch bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie verouderd zijn of niet meer actueel. Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op de website en Bodetax aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina’s van de website. De website van Bodetax is ons wettelijk eigendom en het is niet toegestaan om in welke vorm dan ook informatie of kopieën voor eigen gebruik te verspreiden of te delen zonder schriftelijke toestemming.